Din förlängda arm i organisationen - brygga mellan ledning och anställda
Ibland kanske du känner att du sitter långt ifrån verksamheten. Att du egentligen inte vet vad som händer därute. Elller inte händer. Har det dyra förändringsprojektet gett ett långvarigt resultat eller såg det bara ut så medan det pågick?

Som katalysator kan jag bli din förlängda arm ute i verksamheten. Jag kan ta tempen på organisationen, lyfta fram brister och identifiera möjligheter. Vara ett stöd till ledningsgruppen och se efter att strategin även finns i detaljerna.

Som din förlängda arm tar jag mig precis som en katalysator dit där det behövs. Som en skvätt olja i maskineriet.

Ett verktyg för ansvariga på alla nivåer
Som chef och verksamhetsansvarig förväntas man att se och ta hand om allt. Som vi vet är det omöjligt. Särskilt utsatt är man som mellanchef, verksam mellan ledning och medarbetare. Mellan strategi och verklighet.

Som katalysator är jag ett verktyg att använda på alla nivåer i en organisation. Med erfarenhet från ett antal olika verksamheter och branscher kan jag indentifiera brister och möjligheter. Och naturligtvis föreslå lösningar.

Expert på skarvarna - kitt mellan verksamhetsdelarna
Jag är ingen expert på verksamhetsdelarna. Det finns många andra som är det. Det jag kan är skarvarna. Jag vet vad som behövs för att få ihop delarna. Jag kan kitta.

Jag kittar mellan:
- struktur och kultur
- strategi och verklighet
- helhet och delar
- plan och handling
- verksamhet och projekt
- ledning och medarbetare
- funktioner, avdelningar, grupper, individer

Neutral medlare och kommunikatör - sammanför individer och grupper
Ibland gnisslar det mellan människor. Mellan individer eller grupper. Sitter man mitt i smeten kan man inte alltid förhålla sig neutral i kommunikationen.

Som fristående katalysator kan jag föra neutrala samtal. Reda ut orsaker och hitta lösningar. Sammanföra människor. Detta har jag gjort under lång tid och gör det med stor glädje.    
Kontakt:

+46 70 376 07 07  

katarina@juringe.se

Kustvägen 10
274 56 ABBEKÅS

Rådgivare & katalysator