Katarina Juringe - samtalspartner och katalysator
Jag, Katarina, erbjuder mitt stöd inom organisations- och ledarskapsutveckling. Min specialitet är kreativa lösningar eftersom jag rör mig utanför alla s.k. boxar. Jag har ingen egen box.

En samtalspartner & förtrogen när du vill nå klarhet och hitta möjligheter. När du behöver hantera situationer, människor eller ditt ledarskap. När du utvecklar planer och koncept.

En rådgivare & katalysator ute i organisationen. Överbryggande mellan plan och handling. Mellan  strategi och verklighet. Mellan struktur och kultur. Mellan människor.

Eller en mäklare mellan dig och den kompetens du behöver för att genomföra dina idéer.

Lång erfarenhet av organisationsutveckling och förändring
Har sedan 1993 arbetat som konsult med företags- och organisationsutveckling. I mina uppdrag har jag utvecklat verksamheter både strukturellt och kulturellt men oftast överbryggande ur ett strategiskt perspektiv. Innan jag började som konsult arbetade jag med marknadsföring och verksamhetsutveckling.

Ännu längre erfarenhet av personlig utveckling - egen och andras
Lika aktiv och engagerad som jag har varit i mina uppdrag har jag varit i min personliga utveckling. Att utveckla min självkänsla och mitt inre ledarskap har varit min högsta prioritet.

Tack vare egen erfarenhet har jag haft glädjen att få stötta andra i deras livs-, karriär- och ledarskapsutveckling. Det är lättare att agera guide på vägar man själv har vandrat.

Prestigelöshet för effektivitet och resultat
Vad du alltid kan förvänta dig av mig är:

-  öppenhet  -  ärlighet  -  prestigelöshet  -

Kalla det gärna min värdegrund. Att vi släpper våra status- och prestigebehov ser jag som en förutsättning för att vi ska kunna fokusera på det viktiga - resultatet. Och vi får också roligare.

"Benchmarking Light" - olika branscher, organisationsformer och företagsfunktioner
Mitt holistiska och strategiska perspektiv gör att jag kan arbeta inom de flesta branscher. Har varit verksam inom ett antal olika och ofta inom IT & Telecom.

Jag har hjälpt företag och organisationer av alla storlekar. Från små entreprenörer till ett par av Sveriges största internationellt verksamma företag. Jag har arbetat inom privat, offentlig och ideell sektor. 

I mina uppdrag har jag rört mig på alla nivåer i en organisation och i ett företags samtliga funktioner. 
Kontakt:

+46 70 376 07 07  

katarina@juringe.se

Kustvägen 10
274 56 ABBEKÅS

Om Katarina Juringe