Samtalspartner och bollplank - öppet, ärligt och prestigelöst
Du vet vad du håller på med. Du kan ditt ansvarsområde. Men du känner dig kanske ensam ibland. Ensam med dina problem. Ensam med dina tankar och idéer. Och lite undrande mellan varven.

Jag bringar klarhet och hittar möjligheter. Öppnar upp perspektiv, suddar ut gränser, visar på alternativa vägar, utmanar, inspirerar. Öppnar för kreativitet och innovation. Detta i en jämlik och ödmjuk dialog. Öppet, ärligt och prestigelöst.

Företagsutveckling eller mänskliga relationer - du väljer.
Med mer än 30 års erfarenhet av företags- och organisationsutveckling inom ett antal olika branscher kan jag se på din verksamhet ur ett professionellt perspektiv.

Efter 30 års aktivt arbete med min egen och andras personliga utveckling har jag skaffat mig en förståelse för oss människor som jag gärna delar med mig av.

Inre vs yttre ledarskap - som självkänsla vs självförtroende?
Som jag ser det måste man bygga upp sig själv inifrån. Man börjar med självkänslan så att självförtroendet har något att vila på. Då behöver man inte prestera för att känna sitt värde. Och man är betydligt bättre rustad för de svårigheter livet för med sig.

Likaså bygger man sitt ledarskap. Först det inre, egna, som kommer av självkänslan och sedan det yttre som hör till chefs- och ansvarsrollen. Eller som man kanske skulle önska hörde till chefsrollen. Att vara en ledare är inte självklart. Och att vara en ledare utan ett utvecklat eget ledarskap är i min mening omöjligt.

Rådgivare snarare än coach - synpunkter och idéer ingår
Jag är en rådgivare och mentor snarare än en coach. Förvänta dig många synpunkter och idéer. Jag säger vad jag ser vare sig det är problem eller möjligheter. Lite omtänksam provokation kan också förekomma. Coachning ingår vid behov men inte enligt någon särskild metod.

Vi bollar idéer och tankar mellan oss. Tänker högt tillsammans. Allt med syftet att du ska hitta din egen väg.

Förvänta dig det okonventionella - de bästa lösningarna skapar man utanför ramarna 
Jag är expert på att gå utanför ramarna och hitta kreativa lösningar. Detta kan jag säga efter att ha befunnit mig där i hela mitt liv. Jag älskar det oväntade och okända.

Och visst borde din unika situation matchas med en lika unik lösning.   

Kontakt:

+46 70 376 07 07  

katarina@juringe.se

Kustvägen 10
274 56 ABBEKÅS

Samtalspartner & förtrogen